ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ 2020-2021

Chevening Scholarship 2020/2021

Chevening Scholarship เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของรัฐบาลอังกฤษ ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร   โดยได้รับสนับสนุนเงินทุนจาก the UK Foreign and Commonwealth Office  และองค์กรอื่นๆที่ร่วมสนับสนุน  ทั้งนี้  Chevening Scholarship เป็นทุนที่มอบให้บุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำและมีผลการเรียนที่โดดเด่น และคุณสมบัติเบื้องต้นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับการศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และมีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้เลือก ประมาณ 12,000 หลักสูตร รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงประสบการณ์ด้านการศึกษา ด้านวิชาชีพ และวัฒนธรรมได้หลากหลาย

สำหรับการสมัครทุนการศึกษา Chevening Scholarship ประจำปี 2020/2021 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.chevening.org

facebooktwittergoogle_plus