ทุนสำหรับนิสิตเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนิสิตนักศึกษาไทย เพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก Thailand “Friends of Taiwan” Charity Foundation (泰國台灣之友慈善基金會)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  และต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนในช่วง Spring semester (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563)

 

มุลค่าทุน

60,000 บาท สำหรับการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป

 

เอกสารการสมัคร

(1) สำเนา passport

(2) ใบสมัคร “2019 APPLICATION FORM OF SCHOLARSHIPS FOR THAI STUDENTS TO EXCHANGE TO THE TAIWANESE UNIVERSITIES”

(3) หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

(4) ผลการเรียนปัจจุบัน (transcripts)

(5) หนังสือรับรอง (Letters of recommendation) โดยอาจารย์ต้นสังกัดผู้สมัคร

 

กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

 

สถานที่ส่งเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66,

Vibhavadi-Rangsit Road,

Talat Bangkhen,  Laksi, Bangkok 10210

Tel: 02-119-3599 ext. 202 or LINE: @TTedu

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> 2019 APPLICATION FORM OF SCHOLARSHIPS FOR THAI UNIVERSITY STUDENTS TO EXCHANGE TO TAIWANESE UNIVERSITIES [WORD]
–> 2019 GUIDELINE FOR THAI UNIVERSITY STUDENTS TO EXCHANGE TO TAIWANESE UNIVERSITIES SCHOLARSHIPS [PDF]
facebooktwittergoogle_plus