โครงการต่อยอดนวัตกรรมนิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา

Master

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจแนวคิดนวัตกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัย
เข้าร่วม Workshop หัวข้อ Fostering Creativity and Innovation

จัดที่โรงแรม Ibis รัชดา (ตรงกับสถานีรถไฟใต้ดินพอดี) โดยทีมวิทยากรระดับ World class

**ไม่มีค่าจ่ายใดๆ/สามารถลงทะเบียนได้ใน Link ด้านล่าง**

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzxXlhgBuM2C8cOCSaOQmgJKybsR15eqDeTHYMcGQ8J6kEiw/viewform

 

facebooktwittergoogle_plus