มก. ต้อนรับคณะเยือน Nagoya University Staff Training 2019

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ตัวแทนบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต และศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยือนในโครงการ Nagoya University Staff Training 2019 จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ นำโดย Ms. Yuko FURUKAWA, Deputy Chief, Educational Affair Division, Aichi University of Education, Ms. Hyeseon SEOL, Administrative Staff, International Affair Division, Nagoya University, Ms. Fangke DU, Administrative Staff, Nagoya University, Ms Mariko KAMIYA, Administrative Staff, Nagoya University, Mr. Yasuyuki ISODA, Administrative Staff, Mie University และ Ms. Misato MATSUBARA, Assistant Director, Administrative Division, Aichi Prefectural University โดยมีAssistant Professor Dr. Veeraya Chenchittikul, Deputy Director, Nagoya University Bangkok Office และ Ms. Nattha PETCHARAT, Administrative Assistant, Nagoya University Bangkok Office เป็นล่ามและผู้ประสานงาน

  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตัวแทนจากทั้ง 3 หน่วยงานได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต และศูนย์การศึกษานานาชาติ ได้นำเสนอข้อมูลและขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงาน ไปจนถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

  นอกจากนี้ ตัวแทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกใน Academic Consortium 21 (AC21) ร่วมกับ Nagoya University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆทั่วโลก ไปจนถึงเรื่องของทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ทุน Erasmus Mundus เป็นต้น

facebooktwittergoogle_plus