International Graduate Program Special MEXT scholarship, Hokkaido University, Japan

The Graduate School of Life Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา “Training Program for Global Innovators in Life Sciences”  สำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขา life sciences รวมทั้งโอกาสสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวนรวม 8 ทุน  ( MEXT* scholarship: IGP special quota. 3-year scholarships for 7 doctoral students and 2-year scholarships for 1 master student )

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องดำเนินการติดต่อกับ  prospective supervisors เพื่อหารือถึงแผนการวิจัยและความเหมาะสมในการเป็นผู้รับทุน และต้องดำเนินการส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยัง prospective supervisors โดยมีกำหนดรับสมัครภายในปลายเดือนตุลาคม 2562

Brochure

“MEXT Scholarship (IGP special quota): Brochure” available as pdf.

Website The Graduate School of Life Science, Hokkaido University

 http://altair.sci.hokudai.ac.jp/grad/igpoverview/index.php

facebooktwittergoogle_plus