KU International Food Fair 2019

  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารระพีสาคริก กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ ประจำปี 2562 (KU International Food Fair 2019) จัดโดยศูนย์การศึกษานานาชาติ (ISC) สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเป็นการออกบูธขายไอศกรีมผลไม้หลากหลายรสชาติ ที่มีความแปลกใหม่และสะท้อนความเป็นไทย อาทิ รสตะลิงปลิง รสขนุน ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง ภายในงานยังมีการออกบูธขายอาหารประจำชาติของนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ และมีการประกวดการแสดง การแต่งกาย และศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ทำให้มีจำนวนนิสิตทั้งไทยและเทศเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

facebooktwittergoogle_plus