มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก NPUST, Taiwan

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Pomin LI, Dean of Office of International Affairs, National Pintung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ NPUST ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย Dr. Pomin LI ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ 11th Taiwan – Thailand Bilateral Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2020 และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในวิทยาเขตของ NPUST

  นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการผสานความร่วมมือในหลักสูตร Double Degree ระดับบัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระหว่าง NPUST และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ คณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ Dr. Pomin LI ยังได้กล่าวเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 96 ปี ของการก่อตั้ง NPUST ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

facebooktwittergoogle_plus