ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

**ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา**

สามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้ที่นี่ Download

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ Download และมายื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 942-8172 , 084-770-4886

facebooktwittergoogle_plus