มก.ต้อนรับคณะเยือนจากเทศบาลตำบลอุโกะ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 (KUSAm #2) ได้แก่ น.ส. สุจินดา ไผ่สมบรูณ์ และ น.ส. พรรณภา มหิวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 จากคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมจากเทศบาลตำบลอุโกะ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน พร้อมนำชมสถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อ.ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผศ.สุวิกรม มาประณีต รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและสัมพันธ์ชุมชน ให้การต้อนรับ

facebooktwittergoogle_plus