การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

n20190207160019_341

ศึกษาและรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/aipa2019/

facebooktwittergoogle_plus