การนำเสนอผลงาน Falling Walls Lab Thailand ทางวิทยาศาสตร์และสังคม

ด้วย DAAD ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน Falling Walls Lab Thailand วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทลายกำแพงและขีดจำกัดของการพัฒนาความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ หรือสังคม โดยในปีนี ้ ผู้ชนะในการเสนอความคิดจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปร่วมงาน Falling Walls Conference ณ กรุงเบอร์ลิน และพบปะกับผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจและการกำหนดนโยบาย และที่พิเศษสำหรับผู้นำเสนอผลงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับการสนับสนุนจาก Euraxess ให้ไปเยี่ยมศูนย์วิจัยในยุโรปตามที่ตนต้องการอีกด้วย

ทั้งนี้ งานสัมมนา Falling Walls จัดขึ้นทุกปีโดยมูลนิธิ Falling Walls เป็นงานที่รวมเอาบรรดานักคิดริเริ่มจาก 80 ประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งถือเป็นวันครบรอบการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินจะมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์แถวหน้าของโลก 20 ท่านมาเสนอผลงานวิจัยที่เปลี่ยนแปลงโลก ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี นอกจากนี ้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานความคิดจากนักคิดรุ่นใหม่จากทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2561 นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ผู้ชนะจากประเทศไทย ได้นำเสนอนวัตกรรมการตรวจจับแก๊สรั่วด้วยกล้องประดิษฐ์ และได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัย Max-Planck และ Fraunhofer ที่ประเทศเยอรมนี หลังจากร่วมงานสัมมนา ณ กรุงเบอร์ลิน

ผู้ที่สนใจสมัครร่วมงานและนำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ http://falling-walls.com/apply
โดยกิจกรรมในวันที่ 8 กันยายน 2562 เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานด้วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ที่นี่

facebooktwittergoogle_plus