การประชุม The Symposium on Reaching the Globe ไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค  เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ นักวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมการประชุม  The Symposium on Reaching the Globe – Higher Education Collaboration Across Asia-Pacific ณ I-Shou University ประเทศไต้หวัน  ซึ่งจัดโดย The Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET) และ  I-Shou University  ในการนี้   รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค  เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายร่วมกับ Dr. Pomin LI, Dean of the Office of International Affairs, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ในหัวข้อ “Cross- Border Cooperation in Higher Education” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (NPUST)  ที่มีความร่วมมือกันมานานเป็นระยะเวลา 22 ปี   ทั้งนี้  ภายหลังจากการประชุมได้มีโอกาสเดินทางเยือนและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (NPUST)

facebooktwittergoogle_plus