พิธีมอบรางวัลโครงการ IAD KU PHOTO CONTEST 2019

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการ IAD KU PHOTO CONTEST 2019  หลังจากที่ได้ทำการประกาศผลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา (https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=17550 ) โดย นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวเปิดและมอบรางวัลในโครงการ IAD KU PHOTO CONTEST2019 พร้อมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับฟังบรรยายพิเศษจากอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพไทย และผู้ถวายงานด้านภาพถ่ายในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ “สวยด้วยแสง แรงด้วยสี ดีด้วยเรื่อง เฟื่องด้วยปัญญา แสวงหา และรอคอย” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

facebooktwittergoogle_plus