พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มก. และ บริษัทต่างประเทศ

  เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับ Dr. Peter ONG, Chief Executive Officer, KH Roberts Group Pte. Ltd. Mr. Hideaki TAKAOKA, General Manager, Soda Aromatic Co., Ltd. Dr. Katsumi UMANO, President, Takata Koryo Co., Ltd. และ Mr. Jun SONG, Manager, Mitsui & Co., Ltd. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 4 บริษัท ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of understanding (MOU) และ สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล Non-Disclosure Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามวันนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันด้านการวิจัยสารให้กลิ่น ร่วมกับบริษัทต่างประเทศ ได้แก่ KH Roberts Group Pte. Ltd. Soda Aromatic Co., Ltd. Takata Koryo Co Ltd. และ Mitsui & Co., Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง Research and Development Centre และดำเนินการวิจัยร่วมกัน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการลงนาม ทั้งสองฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนงานวิจัยในอนาคตอันใกล้นี้

  KH Roberts เป็นบริษัทผู้นำทางด้านรสชาติอาหาร และส่วนผสม และความเชี่ยวชาญในการสร้างรสชาติ ภายใต้ชื่อแบรนด์ – KH Roberts® Food Flavours, Plaimar® Naturals, SenShade® Food Colours และ FaunAroma® Feed Flavors – เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและตลาดต่างๆ

  Soda Aromatic Co., Ltd. ผลิต ขาย นำเข้าและส่งออกน้ำหอม กลิ่นรส รสชาติอาหาร รสชาติยาสูบ สารเคมีอโรมา สารเคมีอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ สารแต่งกลิ่นรสธรรมชาติและสังเคราะห์อื่น ๆ อีกมากมาย

  Takata Koryo Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 สายธุรกิจของ บริษัท ประกอบด้วยการผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อุตสาหกรรม

  Mitsui & Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไปทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมิตซุยซึ่งครอบคลุมธุรกิจพลังงาน เครื่องจักร สารเคมีอาหาร สิ่งทอ โลจิสติกส์ การเงินและอื่น ๆ

facebooktwittergoogle_plus