มก. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Sarawak Convention Bureau

  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนัดดา ชิณศรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Sarawak Convention Bureau in Kuching, Sarawak, Malaysia นำโดย Miss Michelle BEN, Industry Research Department และ Miss Phung Su LING (Crystal), Sales Departmentในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ the Sarawak Convention Bureau แก่ผู้บริหารและคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ที่ประชุมได้ร่วมการหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการประชุม สัมมนา และเชิญวิทยากรจากคณะต่างๆเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ the Sarawak Convention Bureau ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลประเทศมาเลเซียเพื่อส่งเสริมให้รัฐซาราวักเป็นสถานที่จัดประชุมโดยให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบและ / หรือทางการเงินแก่ผู้จัดงานประชุมเพื่อจัดประชุมระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติในรัฐซาราวัก วัตถุประสงค์หลักในการหารือครั้งนี้ คือการแนะนำหน่วยงานให้อาจารย์และนักวิจัยจากคณะเกษตร และ/หรือคณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน Sarawak Convention Bureau มีความสนใจที่จะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรัฐซาราวัก

  โอกาสนี้ ที่ประชุมจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยไปพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต Sarawak Convention Bureau, Malaysia เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลรัฐซาราวักเพื่อช่วยเชื่อมโยงหน่วยงาน สมาคม องค์กรธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ เชื่อมโยงกัน โดยให้ความมั่นใจว่าธุรกิจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ จัดงานที่ Sarawak Convention Bureau, Malaysia จะประสบความสำเร็จ

facebooktwittergoogle_plus