ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าแข่งขันโครงการ AIMS Speech Contest 2019

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าแข่งขัน ในโครงการ AIMS Speech Contest 2019 รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการ AIMS Speech Contest 2019-1 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการ AIMS Speech Contest 2019-2สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ตามที่ลิงค์ด้านล่าง

1. ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าแข่งขัน

2. กำหนดการณ์

 

facebooktwittergoogle_plus