ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

บัดนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ   วัน อังคาร ที่  21   พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา   8.00- 14.30   ณ ห้องประชุม 1-2-3    ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศ1 ประกาศ2 ประกาศ3

facebooktwittergoogle_plus