การสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแมริออต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 มีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-9428858 ภายใน 644156, 644171 (คุณหญิง, คุณกัน, คุณเทียน)
สามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ด้านล่าง
https://qrgo.page.link/5kmW
หรือ  QR code
qrcodeเครือข่าย2019

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่ Download

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 

กำหนดการ 7 พ.ค.62 1 กำหนดการ 7 พ.ค.62 2

facebooktwittergoogle_plus