ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการ The 19th ISS ประเทศญี่ปุ่น

 * ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 19th International Students Summit ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น *

facebooktwittergoogle_plus