ขยายระยะเวลารับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์

              กองวิเทศสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานเงินรายได้  2  อัตรา วุฒิปริิญญาโท 1 อัตรา  และวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา  ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ.2562

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครได้ที่งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ และยื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02–942-8172 , 084-770-4886

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus