ทุนวิจัยสำหรับบุคลากร ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET) เพื่อรับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562 (เดิมชื่อทุน  ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจสมัคร โปรดดำเนินการเตรียมเอกสารผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดทุนและใบสมัครรับทุน ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ http://tinyurl.com/ASEAUNINETOnemonthResearch2019

facebooktwittergoogle_plus