ประกาศเปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

ประกาศเปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์   2  อัตรา วุฒิ ป.โท 1 อัตรา  และวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ และมายื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศรับสมัครนักวิเทศฯ 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 23 เมษายน   พ.ศ.2562   เวลา 8.30-16.30 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02–942-8172 , 084-770-4886

 

facebooktwittergoogle_plus