มก. นำไทยลดโลกร้อน จัดงานประชุมอธิการบดีแบบคาร์บอนนิวทรัล

       จากนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อขานรับนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ม.เกษตรฯ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานประชุม KU President Forum: Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University (Universities as Hubs for AI Research and Development) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ โดยภายในงานจะมีการหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ จากผลการประเมินเบื้องต้น พบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากกิจกรรมต่างๆของการจัดงาน โดยใช้แนวทางการประเมินของคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยพิจารณาครอบคลุมเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน การใช้ไฟฟ้า การเดินทางของผู้ข้าร่วมงาน วัสดุใช้สอยและการกำจัดของเสีย เป็นต้น และชดเชยคาร์บอนเครดิตจาก โครงการไบโอพาวเวอร์ ด่านช้าง บล็อก2 ของบริษัทมิตรผล ซึ่งดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานความร้อน (ไอน้ำ) และพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงกากอ้อย ทำให้ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนนิวครัล (Carbon Neutral) แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการจัดการก๊าซเรือนกระจกในการจัดอีเว้นท์แบบคาร์บอนนิวทรัล รวมถึง มาตราการจัดการลดการปล่อย GHG จากการคัดแยกและจัดการขยะ บำบัดน้ำเสีย ลดการใช้พลังงาน ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 11 tCO2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นสัก 190 ต้น

51169440_2133438166721890_1600032049706565632_n                  51174325_2133438396721867_8124540259452059648_o                   51308377_2133637843368589_4385063400493809664_n

facebooktwittergoogle_plus