มก.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก AVRDC

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The World Vegetable Center (AVRDC) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย Dr. Marco WOPEREIS ผู้อำนวยการใหญ่ประจำศูนย์พืชผักโลก ประเทศไต้หวัน Dr. Pepijn SCHREINEMACHERS, Lead Scientist Lead Scientist – Impact Evaluation และ Dr. Delphine LARROUSSE ผู้อำนวยการศูนย์พืชผักโลก ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย Dr. Marco WOPEREIS ผู้อำนวยการใหญ่ประจำศูนย์พืชผักโลก ประเทศไต้หวัน เป็นผู้นำ Mrs. Delphine LARROUSSE เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยตนเอง ในโอกาสเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พืชผักโลก ประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม เป็นต้นไป เพื่อสานต่อความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพ ระหว่างศูนย์พืชผักโลก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป ทั้งนี้ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองหน่วยงาน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน

  ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะยิ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอแผนในปี 2562 ต่อคณะผู้บริหารศูนย์พืชผักโลก AVRDC ดังนี้

- จัดประชุมทวิภาคีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ AVRDC จากศูนย์ภูมิภาค AVRDC ทั้งหมดและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาจประมาณกลางปี)

- การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน the global R&D week ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ที่เมือง Shanhua ประเทศไต้หวัน

- การสนับสนุนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วม “International Vegetable Training Courses or IVTC* (จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานานกว่า 30 ปี) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ AVRDC สู่สายตาสาธารณะ

- การประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้อำนวยการภูมิภาคของ AVRDC สำหรับศูนย์ภูมิภาคตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (KURDI) เพื่อหารือเกี่ยวกับการระดมทุนและการทำงานร่วมกันในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ AVRDC “flagship programs”: Safe and Sustainable Value Chains, Healthy Diets, and Vegetable Diversity and Improvement.

- Dr. Delphine LARROUSSE จะไปเยี่ยมชมคณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันอังคารหน้า (22 มกราคม 2019) เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ การเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และครั้งต่อไปคือคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคณะเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

- AVRDC จะเชิญชวนอาจารย์หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ในทุกๆโครงการ

  ซึ่งทั้งหมดนี้ ทาง AVRDC จะได้นำข้อเสนอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปพิจารณาต่อไป

facebooktwittergoogle_plus