พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม INALCO-KU RILC Center

  เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Madame Manuelle FRANCK, President of INALCO และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมลงนามในการเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่าง INALCO และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (INALCO-KU RILC Center)

  ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ H.E. Mr. Jacques LAPOUGE เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวปาฐกถาแสดงความยินดีกับความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ นอกจากนี้ Madame Manuelle FRANCK และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ ยังได้กล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางของความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคตอันใกล้

  นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์ประกอบการบรรเลงดนตรีซิมโฟนี ออเคสตร้า โดยวงดนตรีสากลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Wind Symphony) ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร โดยนำเสนอประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ไปจนถึงความเป็นมาของสถาบัน INALCO และความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เคยมีมาอย่างยาวนานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Language is Power and Culture is Connectivity” โดย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย

  อนึ่ง สถาบัน INALCO หรือ National Institute for Oriental Languages and Civilizations เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1669 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเปิดทำการเรียนการสอนกว่าหนึ่งร้อยภาษาที่ใช้สื่อสารในแถบยุโรป แอฟริกา และเอเชีย และมีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับกว่าร้อยประเทศทั่วโลก โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 8,000 คน

facebooktwittergoogle_plus