โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 จาก British Council Thailand

โครงการ FameLab Thailand ปีที่4 จาก British Council Thailand

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เดอะ แสตนดาร์ด และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กำหนดจัด “ โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4”

โครงการ FameLab Thailand เป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายในระยะเวลา 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/en/famelab/about-competition

 

facebooktwittergoogle_plus