ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

facebooktwittergoogle_plus