มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University, Japan

     เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร สุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ภาควิชาสัตวิทยา ให้การต้อนรับ Dr. Hiroshi KAWAMURA, Director of the Office for International Academic Support (OIAS), Faculty of Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ การเข้าหารือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Hokkaido University ที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระดับมหาวิทยาลัยร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดย Dr. Hiroshi KAWAMURA มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของ Hokkaido University และหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เปิดทำการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของ Double degree ที่กำลังพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Short-term Exchange Program อย่าง summer course ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญาสามารถส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

   ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการนำเสนอวีดีทัศน์และนำเข้าสู่หัวข้อการสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Double Degree ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อาทิ Kyoto University โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวถึงจำนวนนิสิตนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระยะสั้นในสาขาวิทยาศาสตร์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และร่วมกันพัฒนาหลักสูตร Double Degree ต่อไปในอนาคติอันใกล้

    อนึ่ง Hokkaido University เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1876 ณ เมืองซัปโปโล จังหวัดฮ๊อกไกโด เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใน 14 สาขาวิชา โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอับดับอยู่ในลำดับที่ 122 ของโลก จากสถาบัน QS World University Rankings ประจำปี 2018 และมีจำนวนนิสิตนักศึกษากว่า 20,000 คน

facebooktwittergoogle_plus