มก.ต้อนรับนักศึกษา Widya Mandala Catholic University Surabaya

   เมื่อวันพุธ ที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 4  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ผู้อำนวยการ KUBIM (The Bachelor of Business Administration International Program in Marketing, Kasetsart University) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน  14 ท่าน จาก Widya Mandala Catholic University Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Wahyudi WIBOWO, Program Coordinator for IBM Study program Indonesia ในโอกาสเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหลักสูตร KUBIM (BBA International Program) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการสานต่อและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต อาทิ การจัดทำ MOU และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Summer Course ซึ่งทาง Widya Mandala Catholic University Surabaya ประสบความสำเร็จในการจัดค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่

facebooktwittergoogle_plus