Sarawak’s Inaugural Agricultural Familiarization Trip 2018

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล จากคณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ และ สัตวแพทย์หญิง ศุภร ทองยวน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และนายเทียนทอง วชิรวิชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ Sarawak’s Inaugural Agricultural Familiarization Trip 2018 ณ เมืองกูจิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงาน Sarawak Convention Bureau เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของเมืองกูจิงในการเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมระดับนานาชาติ โดยมีแขกที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 30 คน

  กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การเยี่ยมชม Hornbill Agriculture ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำการเกษตรอินทรีย์แนวใหม่แบบผสมผสาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารและผลผลิตเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชม Sarawak Biodiversity Centre และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธ์ในรัฐซาราวัก ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการทางด้านการเกษตรระดับนานาชาติ The International Conference on Agriculture and Agro-based Industry Sarawak (ICAAS) ซึ่งมี YB Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Deputy Chief Minister of Sarawak and Department of Agriculture Sarawak เป็นประธาน โดยมีนักวิจัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าเยี่ยมชมการทำฟาร์มผึ้งชันโรง (Stingless Bee) หรือ Kelulut และกระบวนเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากน้ำผึ้ง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชณาการและคุณภาพสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป

  อนึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่จัดงานประชุม ณ โรงแรมชั้นนำต่างๆภายในเมืองกูจิง ได้แก่ Imperial Hotel, Pullman Hotel, Hilton Hotel, The Waterfront Hotel และ UCSI Hotel และยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆและจุดยุทธศาสตร์ภายในเมืองกูจิงแห่งนี้อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าเมืองกูจิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลย์เซียมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดงานประชุมหรือสัมมนาในระดับนานาชาติทั้งทางด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตร และด้านธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

  Sarawak Convention Bureau เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดการประชุมระดับนานาชาติในลักษณะของ one-stop service ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องของการวางแผน การดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงการต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงจากทางภาครัฐ ทั้งนี้ Sarawak Convention Bureau  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2006 และเป็นผู้จัดการประชุมระดับนานาชาติมาแล้วกว่า 746 ครั้ง สร้างรายได้ให้แก่รัฐซาราวักกว่า 611 ล้านริงกิต

facebooktwittergoogle_plus