มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก International Food Policy Research Institute

 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับ Dr. Teunis van RHEENEN, Head of Partnerships and Business Development, International Food Policy Research Institute ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือและมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “Accelerating the End of Hunger and Malnutrition” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Centara Grand กรุงเทพมหานคร และได้เชิญตัวแทนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลกเข้าร่วม โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 400 คน

   ในการนี้ Dr. Teunis van RHEENE ในนามของ International Food Policy Research Institute ได้เชิญ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติในข้างต้น โดยจะส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการพร้อมนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

   อนึ่ง International Food Policy Research Institute หรือ IFPRI เป็นองค์กรวิจัยทางด้านการเกษตรระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านนโยบายและนวัตกรรมทางอาหารและการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

facebooktwittergoogle_plus