เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทภายใต้หลักสูตร MS FSCC เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป

ด้วย  The Master of Science in Food Security and Climate Change (MS FSCC) ได้เปิดรับสมัครนิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้หลักสูตร  The Master of Science in Food Security and Climate Change (MS FSCC) ได้มีโอกาสสมัครรับทุนสนับสนุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป ในภาคการศึกษา Spring Semester 2019  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันสมาชิก

มหาวิทยาลัยในยุโรป ประกอบด้วย

1. Montpellier SupAgro, France

2. University of Göttingen, Germany

3. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria


The Master of Science in Food Security and Climate Change (MS FSCC) เป็นหลักสูตร joint degree ร่วมกันระหว่างสถาบันสมาชิก the University Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resrouces (UC) ประกอบด้วย Kasetsart University (KU) ประเทศไทย, University of the Philippines Los Baños (UPLB) ประเทศฟิลิปปินส์, Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย, Institut Pertanian Bogor (IPB) and Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับทุนสนับสนุน  partially-funded จาก ERASMUS + Capacity Building for Higher Education  

 

ทั้งนี้นิสิตที่สนใจสมัคร สามารถเข้าศึกษาข้อมูลและสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ www.msfscc.org โดยเปิดรับสมัครทาง  online  ระหว่าง วันที่ 3-19 ตุลาคม 2561 

facebooktwittergoogle_plus