คณะมนุษยศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ HR Japan

   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ms. Tokumaru Hiromi (Managing Director) จาก HR Japan ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดโครงการบรรยายให้ความรู้เชิงวัฒนธรรม Japan Business Lab ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการจากบริษัท Inabata Thai จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายครั้งนี้

facebooktwittergoogle_plus