ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program (ELP)2019

ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program (ELP) ประจำปี 2019

ทุน Endeavour Leadership Program (ELP) จะเป็นทุนที่ให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เป็นทุนเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียกับประเทศต่างๆทั่วโลก  สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะไปศึกษา ฝึกอบรม หรือทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
• ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
• ทุนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม  และสมัครได้ที่

https://internationaleducation.gov.au/endeavour

หมดเขตรับสมัคร   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   :    ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

email address :  aei.bkk@dfat.gov.au

facebooktwittergoogle_plus