ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา จาก Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทของการเปิดรับสมัคร และโอกาสในการสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government (MEXT) Scholarship)

1. Research Student Program (Tokyo Tech-recommended Japanese Government (MEXT) Scholarship Students)

ประเภทหลักสูตร: Non-degree program (Master’s Program, Doctoral’s Program)

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และมีความประสงค์ที่จะทำการวิจัยภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น the Japanese Government (MEXT) Scholarship ณ Tokyo Institute of Technology เป็นระยะเวลา 18 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2564) โดยจะมีสถานภาพเป็น research student และมีเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ Tokyo Tech ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_students/mext_application.html

 

2. หลักสูตรการศึกษา International Graduate Program A : IGP (A)

ประเภทหลักสูตร: Degree program (Master’s Program และ Integrated Doctoral Education Program)

สำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Tokyo Institute of Technology (เริ่มตุลาคม 2562 )  ภายใต้กลุ่มสาขาวิชาที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นและผ่านการพิจารณาจาก Tokyo Tech มีโอกาสถูกเสนอชื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น the Japanese Government (MEXT) Scholarship

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/graduate_program_a/

 

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องทำการติดต่อกับอาจารย์ของ Tokyo Institute of Technology ก่อนทำการสมัคร และต้องมีเอกสารตอบรับ ประกอบในการสมัครด้วย
2. ผู้สมัครไม่สามารถสมัครพร้อมกันทั้ง 2 ประเภทได้
3. ผู้สมัครที่ถูกเสนอชื่อสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ณ Tokyo Institute of Technology แล้วนั้น
ไม่สามารถ สมัครเพื่อรับทุนสนับสนุนในประเภทต่างๆ เหล่านี้พร้อมกันได้ คือ
– ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น
– ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ผู้สมัครได้รับการเสนอชื่อจากสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร
ประเภท Research Student Program
ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้โปรดเตรียมเอกสารการสมัครทั้งหมด สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ประเภท International Graduate Program A
ผู้สมัครสามารถ สมัครไปยัง Tokyo Institute of Technology ได้โดยตรง โดยมีกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

facebooktwittergoogle_plus