มก. ต้อนรับและหารือร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรกรรม มองโกเลีย

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร. สโรช แก้วมณี ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร พร้อมด้วย บุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Daajin Enkhbat, State Secretary of the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia พร้อมด้วย H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย และ Mrs. Batkhishig Zaya, Officer, International Cooperation Division พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

  สืบเนื่องจาก Mr. Daajin Enkhbat, State Secretary of the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 (the Fifth Green Industry Conference for Sustainable Development) ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายไทยเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือทวิภาคีในด้านการเกษตรตามที่ได้กล่าวไว้ในระหว่างการประชุมครั้งแรกของหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างไทยกับมองโกเลีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศมองโกเลียกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) อาทิ สุขภาพสัตว์ (Animal Health) การเลี้ยงสัตว์ (Animal Husbandry) โรคสัตว์ (Animal Disease) เป็นต้น รวมไปถึงการฝึกอบรม การวิจัยและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต ให้เรียนรู้และศึกษาต่อด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Mongolian University of Life Sciences ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศมองโกเลีย

  นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอาหาร เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเบา ประเทศมองโกเลีย แสดงความสนใจการนำเสนอผลงานวิจัย ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสนใจสร้างความร่วมมือกับการทำความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ประเด็นต่างๆที่กล่าวมานั้น อาจจะเริ่มต้นด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกันเป็นเป้าหมายอันดันแรก ซึ่งทางปลัดกระทรวงอาหาร เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเบา ประเทศมองโกเลีย รับทราบข้อคิดเห็นและพร้อมจะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้

 

facebooktwittergoogle_plus