มก.ต้อนรับคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kyoai Gakuen University, Japan

  เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ KU Happy Place  Center ชั้น 1 อาคารบริการเรียนรู้ กองวิเทศสัมพันธ์ และกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSAm) ให้การต้อนรับคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kyoai Gakuen University, Japan จำนวน 25 คน นำโดย Mrs. Yukiko Negishi FRAIMAN, Global Human Resourse Development Office ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทย และรำวงเกษตร ในขณะที่นิสิตจาก Kyoai Gakuen University นำเสนอศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami) และการเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กัน ซึ่งได้รับความสนใจและความสนุกสนานจากนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองสถาบันอย่างมากมาย

 อนึ่ง คณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kyoai Gakuen University มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในมหาวิทยาลัย อาทิ หอประวัติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดกลาง ฯลฯ ในวันพฤหัสที่ 13 กันยายน 2561 นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก Kyoai Gakuen University เข้าหารือกับภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus