เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนโครงการเสริมสร้างฯปี 2562

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่าง และดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์   หากมีข้อสังสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ (พี่กัน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4156,  นางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ (พี่หญิง) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4158 และ นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ (พี่แนน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4159

          ทั้งนี้สำหรับ นิสิต และผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลของคณะ ที่ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ การติดตามงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561  เวลา9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่

 ข้อมูลโครงการฯ 

1.  รายละเอียดโครงการฯ  และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับทุน

2.  ปฏิทินโครงการฯ

3.  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม จนสิ้นสุดโครงการฯ

4.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัคร จนสิ้นสุดโครงการ

5.  เอกสารประกอบการสมัครในแต่ละโครงการย่อย

6.  ถาม-ตอบ

facebooktwittergoogle_plus