ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง และพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

facebooktwittergoogle_plus