รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ 3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

         รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

facebooktwittergoogle_plus