ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2020 ณ Sophia University, Japan

ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2020

สำหรับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  Science and Technology Exchange Committee (STEC),Sophia University Japan

ช่วงเวลารับสมัคร   สำหรับปีการศึกษา 2020  ( April 1,2020 – March 31,2021)

Deadline :   May 31 ,2019

Notification of Results : September 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดดังนี้ คือ Engineering Mathematics หรือ Natural Sciences
  3. ผู้สมัครต้องนำเสนอแผนการวิจัยและรายละเอียดของงานวิจัยที่สนใจจะทำ ณ Sophia University (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rscdb.cc.sophia.ac.jp/scripts/websearch/kaken_bunya.htm?DISP_KIND=1&lang=en)

รายละเอียดและเงื่อนไขของทุน

  1. ทุนนี้จะให้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไม่เกิน 3 เดือนในรอบหนึ่งปีการศึกษา ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2020 ถืง 31 มีนาคม 2021)
  2. สำหรับผู้ที่มีตำแหน่ง Professor , Visiting Associate Professor , Visiting Assistant Professor หรือ Visiting Lecturer จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5000 Yen ต่อวัน และ Visiting Researcher จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4000 Yen ต่อวัน
  3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักที่ Sophia University ‘s Guest House โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
  4. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างกรุงเทพ กับ กรุงโตเกียวได้ด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Professor Masahiro Rikukawa

STEC Coordinator

Faculty of Science and Technology

Sophia University

7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554 , JAPAN

Tel :+81-3-3238-3300 Fax : +81-3-3238-3500

ดาวน์โหลดใบสมัคร

facebooktwittergoogle_plus