ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม The Asian Cucurbit Round Table 2018

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ The Asia and Pacific Seed Association (APSA) กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Asian Cucurbit Round Table 2018 ในวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกลางบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางวิชาการด้านพืชตระกูลแตง ตลอดจนการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ

 

APSA-ACRT-I-Pgm-29-May-1

APSA-ACRT-I-Pgm-29-May-2

APSA-ACRT-I-Pgm-29-May-3

 ลงทะเบียน

บุคลากรและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน  โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่  หรือ ผ่าน QR Code

QR Code APSA

สำหรับท่านใดที่สนใจนำเสนอในภาคโปสเตอร์  สามารถส่งไฟล์ Abstract (ไฟล์ .doc) พร้อมกับการลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ส่งในภายหลังที่อีเมล์  agrbcc@ku.ac.th และ  inter.kasetsart@gmail.com ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ คุณ วีรยุทธ สว่างสุข โทร. 02-942-8683

 

ดาวน์โหลดไฟล์

1. กำหนดการ [PDF]
2. รูปแบบ Abstract   [DOC]

 

 

 

facebooktwittergoogle_plus