โครงการทุนฝึกงานนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น “Japan Internship Program” ประจำปี 2018

Japan Internship 2018 

เป็นโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ทั้งนี้ มีการสนับสนุนค่าตั๋วเดินทาง ค่าที่พัก และค่าครองชีพ 4,000 เยนต่อวันตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

(เว็บไซต์ https://internshipprogram.jp/english/)

Program Framework

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

–          เพศชายหรือหญิง ผู้มีสัญชาติไทย

–          มีอายุระหว่าง 20-40 ปี

–          ใช้ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

–          สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้

  1.  2 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2561
  2.  10 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2561
  3.  18 กันยายน – 7 ธันวาคม 2561
  4.  25 กันยายน – 13 ธันวาคม 2561
  5.  1 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2561
  6.  8 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2561

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://internshipprogram.jp/english/foreign/seminar.html

กรุณากรอกข้อมูลอย่างละเอียดเพราะมีผลในการพิจารณาการคัดเลือก  หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อเบอร์ 02-108-1250

 

ประกาศผล

ประมาณกลางเดือนสิงหา

 

สถานที่ฝึกงาน

บริษัทเอกชน โรงงาน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศญี่ปุ่น

*บริษัทโฮสต์ถูกกำหนดหลังจากจับคู่โดยโปรแกรมของบริษัท และอนุมัติโดยคณะกรรมการคัดกรอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Email: jpintern@pasona.co.th

facebooktwittergoogle_plus