ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ใน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

facebooktwittergoogle_plus