ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (เงินรายได้)

ตามประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ใน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังแนบ

ประกาศผลสอบ

facebooktwittergoogle_plus