เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 อัตรา

           กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ นักวิเทศสัมพันธ์    วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

                  ทั้งนี้ ขอรับใบสมัครได้ที่งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครตาม Linkด้านล่าง  โดยมีกำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 942-8172

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

facebooktwittergoogle_plus