การประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มก.

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงานประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Higher Education in Times of Change” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุมอธิการบดีในข้างต้น ท่ามกลางแขกคนสำคัญและอธิการบดีที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศกว่า 60 สถาบัน

   อนึ่ง งานประชุมอธิการบดีในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆได้แก่ Keynote Sessions ที่ประกอบด้วยอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศจำนวน 4 ท่าน ร่วมยินดีและกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับทิศทางของแวดวงการศึกษาในอนาคต และ Presidents’ Session ที่เป็นเวทีเสวนาสำหรับอธิการบดีเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการรับมือของสถาบันอุดมศึกษาต่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทโลก พร้อมกล่าวปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินหรือ “Knowledge of the Land” อันเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างแท้จริง

    นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมวางพวงมาลา และสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 7 แห่ง ได้แก่ Università Politecnica Delle Marche จากสาธารณรัฐอิตาลี Yamaguchi University จากประเทศญี่ปุ่น China Agricultural University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yangzhou University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน Maasey University จากประเทศนิวซีแลนด์  National Pingtung University of Science and Technology จากประเทศไต้หวัน และ Savannakhet University จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดงานประชุมอธิการบดีครั้งนี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทั้งทางด้านวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ

facebooktwittergoogle_plus