ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

facebooktwittergoogle_plus