ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปี2561

     คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561  และนำเสนอข้อมูลการรับทุน ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากลฯ ประจำปี2561

ข้อมูลและขั้นตอนการรับทุน

สัญญารับทุน

สัญญายืมเงิน , ตัวอย่างการกรอกสัญญายืมเงิน

facebooktwittergoogle_plus