ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 

โครงการ ASEAN+ONE Scholarship

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศอาเซียน กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น  ได้แก่  University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Ochanomizu University, Kagawa Nutrition University และ Waseda Univeristy โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

เว็บไซต์  http://ajinomotofoundation.or.th/post-japan-10/


กำหนดการเปิดรับสมัค : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561


คุณสมบัติเบื้องต้น

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ และเทคโนโ,ยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่ตนเลือกศึกษาต่อ
– มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์
-ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด


สิ่งที่จะได้รับ

– ค่าศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
– ค่าครองชีพรายเดือน
-ค่าธณรมเนียมต่างๆ เดี่ยวกับการศึกษา
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าเดินทาง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

ามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร  ตามไฟล์ด้านล่าง

2019 ASEAN Scholarship Guideline
2019 Filled in Example_Application Form
2019 Form 1-Application Form
2019 Form 2-Field of Study and Study Program
2019 Form 3-Recommendation Form
2019 Form 4-Curriculum Vitae Form

 

 

facebooktwittergoogle_plus